خسته شدم ازین زندگی، ازین آدمهای تکراری، انگار همه یه نقاب به چهره زدند، با هرکی آشنا میشم، بعد از مدتی نقاب از چهره بر میداره، تازه میفهمم کی بوده، کاش یکی تو این دنیا پیدا شه که نقاب نداشته باشه
+ تاريخ سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:52 نويسنده ALI |

می بخشم کسایی رو, که هرچه خواستن با من با دلم با احساسم کردن وبعد منو در دوردست خودم تنهاگذاشتن ومن امروز به پایان خودم نزدیکم. پروردگارا به من بیاموز دراین فرصت حیاتم اهی نکشم برای کسانی که دلم راشکستند
+ تاريخ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 15:19 نويسنده ALI |

دیگه نه بحث میکنم..
نه توضیح میخوام.. نه توضیح میدم..
نه دنبال دلیل میگردم.. نه دلیل میارم..
فقط وفقط میبینم.. سکوت میکنم و فاصله میگیرم.........
+ تاريخ یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:17 نويسنده ALI |