به ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ که دیگه خیلی چیزا واسم مهم نیست
جایی ک وقتی یکی دلمو میشکنه مثل آب خوردن میذارمش کنار
جایی که با دیدن بی معرفتا فقط میگم به درک
دیگه نه از اومدن کسی ذوق زده میشم
نه از رفتن کسی ناراحت که بخوام نازشو بخرم برگرده
بی احساس نبودم
یه کسایی اومدن تو زندگیم که یه سری از باورهامو از بین بردن
همونایی که گفتن تو واسه این دنیا زیادی خوبی
هه
آبی پشت سر کسی نمیریزم که برگرده
هرکی رفت به سلامت

+ تــاریـخ دوشنبه دهم شهریور 1393

ساعـت 19:0

به قـلـم ALI |

امشبــ يه جـور ناجـوری دلـم گرفته 
یه جـوری که انگـار هیچ چیـز و هیچکَس نمی تـونه آرومـش کنه
خیلـی سخته بـا خاطـراتت گلاویـز بشی و دستت به هیچکـدوم نرسه
خـُـدایـا چه شبـای تلخـی دارم
کـاش وقتـی یکـی میرفت فقـط خـودش نمیرفت
یادش میرفت
خاطـراتـش میرفت
عشـقش میرفت
بـوی خـوبـش میرفت
عکـسش میرفت
یادگـاریاشـم میرفت
اونـوقتــ ديگه دلیلـی واسه دلـتنگـی نبـود
خـُـدایا امشبــ از خیلـی چیـزا دلگیـرم
از خیلی روزای زندگیـم که ندادی
از خیلی از روزای زندگیـم که کـم دادی
از خیلی روزای زندگیـم که زود گرفتی
وای که چه طناب سفتیه این خاطرهها وقتی دور گلـوم می پیچه و می خواد با یه بـغض خفـم کنه
چشـام میسوزه
خـُـدایا دلـم هوای تازه می خواد
دلـم یه نـور قشنگ می خواد نمی خوام از آینـدم باشه
نمی خوام واسه حالام باشه
منـو ببـر به گذشته میشه؟
یه هـوای تازه از اونـجا می خوام 
یه نـور قشنگ از اون روزا می خوام
یه تـکرار پُرحجـم از اون لحظه 
یعنی میشه
چـرا ساکتی خدا؟؟؟
دلـم گذشته می خواد

+ تــاریـخ یکشنبه نهم شهریور 1393

ساعـت 20:40

به قـلـم ALI |

رویــــاهـــایــــم را دوســـت دارم......

چَــون تــنــها جاییست که در آن هـمــه چــیــز رو بــه راه اســت...

+ تــاریـخ یکشنبه نهم شهریور 1393

ساعـت 17:0

به قـلـم ALI |

 اهای رفیق روی کفنم بنویس ای موریانه ها کامتان تلخ باشد این تن که میخورید پرازحسرتهای شیرین بود!!!

+ تــاریـخ یکشنبه نهم شهریور 1393

ساعـت 13:30

به قـلـم ALI |

ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﭖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﻫﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﮕﻢ
*****
ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﺑﺠﺎﯼ ﺩﺭﻭﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺑﺠﺎﯼ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
*****
ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ‏(7 ﺁﺑﺎﻥ ‏) ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ
ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
*****
ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻏﺬﺍ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ
ﮎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺁﺏ ﺷﺘﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ
*****
ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺠﺎﯼ ﺗﻦ
ﺍﺯ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺳﺖ
*****
ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻭﺍﻕ ﻭﺍﻕ ﺳﮓ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭘﺎﺭﺱ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﻃﻨﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ
*****
ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﻤﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺒﻢ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﺧﻮﺵ
ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ

+ تــاریـخ شنبه هشتم شهریور 1393

ساعـت 11:13

به قـلـم ALI |

وقتي دليل رفتنش مبهمه خيلي به مغزت فشار نيار ،

هميشه پاي كسي ديگر در ميان است.

+ تــاریـخ شنبه هشتم شهریور 1393

ساعـت 9:44

به قـلـم ALI |

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻮﺩ...

ﭼﺮﺍ ﺯﺩﯼ ﺩﻟﻤﻮ ﺷﮑﺴﺘﯽ...؟! 

+ تــاریـخ جمعه هفتم شهریور 1393

ساعـت 22:15

به قـلـم ALI |

بهش بگی دوسش داری
پرو میشه میره!
بهش بگی ازش بدت میاد
نا امید میشه و میره!
محبت کنی
خوشی میزنه زیر دلش و میره!
محبت نکنی
از یکی دیگه محبت میگیره و میره!
خلاصه میره...
خودتو خسته نکن!!!

+ تــاریـخ پنجشنبه ششم شهریور 1393

ساعـت 20:30

به قـلـم ALI |

عکس عاشقانه پسر،عکس پسر غمگین،عکس پسر تنها
بعضی ادمها یهو میان
یهو زندگیتو قشنگ میکنن
یهو میشن همه ی دلخوشیت
یهو میشن دلیل خنده هات
یهو میشن دلیل نفس کشیدنت
بعد همین جوری یهو میرن
یهو گند میزنن به ارزوهات
یهو میشن دلیل همه ی غصه هات و همه ی اشکات

+ تــاریـخ دوشنبه سوم شهریور 1393

ساعـت 19:41

به قـلـم ALI |

فهم وشعـــورونمیشه به کسی یــاد داد ,ذاتــــــــیه

پس خودتون روخستـــه نکنید یا"داره" یا"نـــــداره

+ تــاریـخ چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393

ساعـت 18:44

به قـلـم ALI |

آنگاه ک غرور کسى را له می کنى
آنگاه ک بنده اى را ناديده مى انگارى
آنگاه ک کاخ آرزو هاى کسى را ويران کردى
آنگاه ک شمع اميد کسى را خاموش
مى کنى
آنگاه ک حتى گوشت را ميبندى تا صداى خرد شدن غرورش را نشنوى
آنگاه ک خدارا ميبينى وبنده خدارا ناديده مى گيرى
مى خواهم بدانم دستانت را بسوى کدام آسمان دراز میکنى تا براى خوشبختى خودت دعا کنى؟

+ تــاریـخ چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393

ساعـت 18:40

به قـلـم ALI |

 

 من همیشه میخندم...
باهمه کس نمیپرم..."غرور"دارم
ولی نه واسه دوستام...
باهمه صافم..
بد باشی شاید تحمل کنم...
ولی از حدت که بگذری...
دیگه"آدم"حسابت نمیکنم

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

+ تــاریـخ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393

ساعـت 13:38

به قـلـم ALI |

ﯾﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪﯼ ﺗﻮﻧﺴﺘﻦ ﺑﺎ بوسیدﻦ خودشون ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ۴۶ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ۲۸ ﺩﻗﯿﻘﻪ
ﺍﺳﻤﺸﻮﻧﻮ ﺗﻮ ﮐﺘﺎﺏ ﮔﯿﻨﺲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻦ

ﮐﯽ ﺣﺎﺿﺮﻩ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﻭﺗﺎﯾﯽ ﺭﮐﻮﺭﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺰﻧﯿﻢ ؟؟؟
ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﻮﻥ ﻣﯿﮕﻢ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﺷﺎﻫﺪﻥ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺭﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎﺯﻣﻢ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺪﯾﻮﻧﻢ ،
ﻣﯿﺨﺎﻡ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻢ .
ﻭﻃﻨﻢ
ﭘﺎﺭﻩ ﯼ ﺗﻨﻢ
ﺍﯼ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﯿﻬﻨﻢ
ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺍﯾﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ

.

.

.

بهترین ومفرحترین ورزش : لب گرفتنه!
چون هم تپش قلب بالامیبره/هم آدرنالین بیشتر آزاد میشه و هم خون بیشتر پمپاژمیشه وکم هزینه هم هست،چون نه کفش ورزشی میخواد،نه لباس ورزشی.تازه،هم جذابه. هم نشاط آوره....
برا سلامتی خودتون گفتم وگرنه من که میدونید تسبیح همیشه گردنمه!

+ تــاریـخ چهارشنبه هجدهم تیر 1393

ساعـت 13:55

به قـلـم ALI |

http://s5.picofile.com/file/8127716768/alone_boy_98love_ir_14_.jpg

یادم رفته بچه که بودم آرزو هام چی بوده!!!

ولی از این مطمئنم که چیزی که الان هستم آرزوی بچگیام نبوده و نیست...

http://s5.picofile.com/file/8127716868/pesar_tanha_98love_5_.jpg

دلم مرگ میخواهد!
بی صدا،
بی هیاهو،
بی شلوغی،
بی گریه ها وضجه های مادرم،
ارام محو شوم ازصفحه ی زندگی
جوری که انگار از اول نبوده ام...!!!


برچسب‌ها:
حــرف دل
+ تــاریـخ پنجشنبه پنجم تیر 1393

ساعـت 20:50

به قـلـم ALI |

روی این جمله قسم میخورم،

وقتی طرفت سـرد شده از جای دیگه گـرم میشه...

+ تــاریـخ سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393

ساعـت 20:23

به قـلـم ALI |

http://s4.picofile.com/file/7857839458/images.jpg

درد هایـــــــــــــــــم را مینویســـــــــــــــم در صفحه ای

مجازی تا دل بی طاقتــــــــــــــم برای لحظاتـــــــــــــی هم که شده ارام بگیرد

تا شبنــــــــــم چشمانـــــــــم برای لحظاتی هم که

شــــــــــده نچکـــــــــــــد....سرازیـــــــــــر نشــــــــود

تا حتی ذره ای هم که شده سبــــــــــک شوم

نمیدانــــــــــــی نه نمیدانــــــــــی

ایــــــــــن روزها چقـــــــــــدر پر پر ام

پــــــــــــــرم از بغضـــــــــی بی انتها

پــــــــــــــرم از فریادی که در گلــــــــــــو خفه شده

اما حـــــــــــــــرف نمیزنـــــــــــم

سکـــــــــــــوتی میکنــــــــــــــم

به مساحـــــــــــــــت تمام دردهای بی درمانــــــــــــــم

ببیـــــــــــــــــــن مرا....

روزه ی سکـــــــــــــــــوت گرفته ام این روزها

نه اینکه دردی نیســــــــــــــــت نــــــــــــــه

درد هســـــــــــت....زخـــــــــــم هست

اما گـــــــــــــــوش شنوایـــــــی نیست!

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی!

پیر میشی!

ازیه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی!

میبری!

ازیه جایی به بعدهم دیگه تکراری نیستی!

زیادی هستی....!!!

ﻋــﺠــﯿـــﺒــــﻩ !

ﺗﺎ ﻣﯿﺎﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺛـﺎﺑـﺖ ﮐﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﻭﺍﺳﺖ ﻋـﺰﯾﺰﻩ

ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺘﯿﺸﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...!!!

+ تــاریـخ سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393

ساعـت 20:20

به قـلـم ALI |

 

همه چى داشت خوب پیش میرفت که

یهو به خودمون اومدیم دیدیم بزرگ شدیم.....

یک نفر دستش خورد.. چای ریخت روی تقویمم..

و تمام روز هایم تلخ شدند...!!!

+ تــاریـخ سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393

ساعـت 20:15

به قـلـم ALI |

 

تلخ منم

سرد منم

همچون چای تلخ و سردی ک هیچکس ندارد هوس نوشیدنش را :- (

عکس های عاشقانه ی پسر تنها

گاهی دلم میخواهد تنهاییم تنهایم بگذارد....
چیز زیادی نیست.... فقط گاهی....

مگر نمیگویند مرگ حق است،

پس چرا حق مرا زودتر نمیدهند

من حقم را میخواهم بی کم و کاست

 عکس های عاشقانه ی پسر تنها

هی روزگار... من ب درک...
خودت خسته نشدی ازدیدن تصویرتکراری دردکشیدن من؟

+ تــاریـخ پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393

ساعـت 21:47

به قـلـم ALI |

بعضی‌ها خیاط نیستند‌، 

اما خوب وصله‌هایی به آدم می‌چسبانند.

+ تــاریـخ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393

ساعـت 22:13

به قـلـم ALI |

آهای رفیق مجازی، که نام و نشونت، رانمیدونم، وفایت و دوستیت، صدبرابر مدعیان حقیقی ارزش دارد

+ تــاریـخ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393

ساعـت 10:46

به قـلـم ALI |

زندگی میکنم به شیوه خودم... با قوانین خودم...!!

با باورها و ایمان قلبی خودم.....
مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند...
برایشان فرقی نمی کند چگونه هستم...
هر جور که باشم، باز هم حرفی برای گفتن دارند...!!
+ تــاریـخ سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392

ساعـت 9:15

به قـلـم ALI |

تن های هرزه را سنگسار می کنند

غافل از اینکه شهر پراز فاحشه های مغزی است
و کسی نمی داند که مغزهای هرزه
ویرانگرترند تا تن های هرزه
.
فروغ فرخزاد
+ تــاریـخ جمعه شانزدهم اسفند 1392

ساعـت 15:53

به قـلـم ALI |

بعضيا از "انسان" بودن فقط دو حرف اولشن...

+ تــاریـخ چهارشنبه هفتم اسفند 1392

ساعـت 9:9

به قـلـم ALI |

خسته شدم ازین زندگی، ازین آدمهای تکراری، انگار همه یه نقاب به چهره زدند، با هرکی آشنا میشم، بعد از مدتی نقاب از چهره بر میداره، تازه میفهمم کی بوده، کاش یکی تو این دنیا پیدا شه که نقاب نداشته باشه

+ تــاریـخ سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392

ساعـت 8:52

به قـلـم ALI |

دیگه نه بحث میکنم..
نه توضیح میخوام.. نه توضیح میدم..
نه دنبال دلیل میگردم.. نه دلیل میارم..
فقط وفقط میبینم.. سکوت میکنم و فاصله میگیرم.........
+ تــاریـخ یکشنبه بیستم بهمن 1392

ساعـت 22:17

به قـلـم ALI |

ببین با توام... میخوای بری برو... دیگه هی زر نزن مواظب خودت باش و خوشبخت بشی از این چرتو پرتا.... وقتی رفتی دیگه این چیزا بهت مربوط نیست.... فهمیدی.... حالا هم هررررررررری

+ تــاریـخ پنجشنبه سوم بهمن 1392

ساعـت 22:23

به قـلـم ALI |

هی رفیق

زیادی خوبی نکن

انسان است

فراموشکار است

از تنهایش که در بیاید

تنهایت را دور میزند

پشت می کند به تو

به گذشته ات

حتی روزی میرسد که به تو هم میگوید: شما؟


راستی 

مواظب باش به کی دست میدی وگرنه همه چیتو از دست میدی....

+ تــاریـخ شنبه بیست و یکم دی 1392

ساعـت 19:55

به قـلـم ALI |

زیاد خوب نباش.... زیاد دم دست هم نباش..... زیاد که باشی دل ادم ها را میزنی....

ادم ها این روزها عجیب به شیرینی به خوبی الرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی زیادی میشوی......

+ تــاریـخ جمعه بیستم دی 1392

ساعـت 20:40

به قـلـم ALI |

برای آدما باید مثل بالش باشی

سرد باشی دوستت دارن

ولی اگر گرم باشی میگیرن می پیچوننت

+ تــاریـخ یکشنبه پانزدهم دی 1392

ساعـت 12:30

به قـلـم ALI |

ساده لباس بپوش

ساده راه برو

اما در برخورد با دیگران ساده نباش

زیرا سادگی ات را نشانه می گیرند

برای درهم شکستن غرورت

+ تــاریـخ چهارشنبه یازدهم دی 1392

ساعـت 9:50

به قـلـم ALI |